English Version   数字石大   邮箱登陆    办公系统
首页  党政管理  支部党员
油气井工程研究所党支部
作者:    发布者:系统管理员    发布时间:2018-09-13    访问次数:423

支部书记: 史玉才

支部委员: 尹邦堂  郭胜来

支部党员: 王子振  王成文  王明波  王京印  王瑞和  尹邦堂  史玉才  朱丽红  刘永旺  李玉蓉  杨永印  步玉环  宋洵成  宋维强  张卫东  张  锐  武加锋  林英松  金业权  郭胜来  黄  勇  黄根炉  韩忠英  程远方  管志川  廖华林